Cáp chậm cháy (Flame retardant cable):  loại cáp thông thường nhưng nó có thêm đặc tính khó cháy, hạn chế cháy lan như những loại cáp thông thường. Nhưng khi bị cháy thì nó vẫn bị chập điện và ngắn mạch như cáp thường.

Chi tiết tất cả sản phẩm cáp chậm cháy Cadivi, xin tải file đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *