Cáp chống cháy là loại cáp có cấu tạo gồm : Lõi đồng, lớp cách điện Mica chống cháy, lớp cách điện XLPE (loại 1 lõi có tiết diện dưới 6mm² thì không có lớp này), lớp vỏ bảo vệ LSHF. Các cáp không có giáp bảo vệ không có lớp đệm bên trong và lớp bọc thép.

Chi tiết tất cả sản phẩm cáp chống cháy Cadivi, xin tải file đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *