Yêu cầu: gán G/L Account cho số tài khoản ngân hàng.

1122205010 TGNH EUR TSC CDV Đ.Nai – VietinBank

Số TK 1160 0277 4068

T-code sử dụng:

NWBCTạo mới, cập nhật tài khoản ngân hàng
FI12_HBANKTạo mới, cập nhật thông tin ngân hàng có mở tài khoản 
FS00Tạo tài khoản G/L Account
FCHIKiểm tra check Lots

Tạo mới, cập nhật tài khoản ngân hàng

Kiểm tra các thông tin đã khai báo cấu hình dựng sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *