Hướng dẫn này mục đích giới thiệu cho user biết cách thao tác cơ bản trên SAP S4/Hana, và cho user thấy được giao diện khi sử dụng các phân hệ của user đang công tác và làm việc trên phân hệ mình phụ trách.


User chỉ làm được đúng với phân hệ mình đang công tác và đã được phân quyền.


Các T-code được dùng:

FBV0Hạch toán chứng từ vào hệ thống.
F-44Hạch toán công nợ nhân viên.
FNL1NXem báo cáo công nợ
F-02Thu tiền tạm ứng thừa từ nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *