Hướng dẫn cài đặt SAP cho người sử dụng

Nếu nhấn SetupAll mà không ra được màn hình chọn phía dưới, xin chia buồn cùng bạn, Windows của bạn đã thiếu thư viện của Windows, cần cài lên bản Windows mới.

Xin cứ Next tới cuối cùng là thành công sẽ đến.

Thông số khai báo cấu hình kết nối từ Client tới Server Vì tính chất bảo mật. Xin vui lòng xem tài liệu hướng dẫn nội bộ. Hoặc Zalo trên các Group của Cadivi để gửi cho tham số kết nối vào máy chủ dữ liệu SAP.

Lỗi có thể xảy ra khi Đăng Nhập (Log On)

Nguyên nhân, do khi nhập thông tin kết nối bị sai (double ký tự) ….

Khắc phục: bấm chuột phải vào biểu tượng cần kết nối trong màn hình Connections, chọn Properties..

Sau đó xem lại tài liệu kết nối và điền thông tin cho chính xác lại (dò cho kỹ)

Nếu ra được màn hình dưới là đã kết nối thành công, bây giờ thì nhập User và password đã được cung cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *