Hiện nay ngành công nghiệp CNTT đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với mục tiêu cải thiện chất lượng và hiệu suất của tất cả các dịch vụ. Mức độ phát triển cao của việc duy trì và thành công của các dự án thường là một chứng nhận của một chuyên gia như quản lý dự án.

Vậy Trách nhiệm và nhiệm vụ của người quản lý dự án là gì

Người quản lý dự án (Project Manager – PM) là người được chỉ định bởi các tổ chức, công ty để lãnh đạo một đội (team) ,người phải chịu trách nhiệm về việc hoành thành các mục tiêu của dự án. Vai trò của người quản trị dự án khác với vai trò của người quản trị chức năng hay người người quản lý hoạt động.

Thông thường người quản trị chức năng (functional manager) chỉ tập trung vào việc cung cấp và giám sát một chức năng của doanh nghiệp, trong khi đó người quản trị hoạt động (operation manager) là người có trách nhiệm phải đảm bảo rằng quá trình kinh doanh có hiệu quả.

Nhìn chung, các nhà quản lí dự án có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu về: yêu cầu công việc, yêu cầu nhóm, yêu cầu cá nhân. Vì quản lý dự án là một chiến lược kỉ luật quan trọng, người quản lý dự án là người liên kết các chiến lược dự án và nhóm dự án. 
Các dự án rất cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống còn của các tổ chức. Các dự án tạo ra giá trị dưới hình thức các quy trình nghiệp vụ được cải thiện, không thể thiếu được trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới và làm cho các công ty dễ dàng đáp ứng với những thay đổi về môi trường, cạnh tranh và thị trường. 

Ngày nay việc quản lý dự án ngày càng trở nên quan trọng mang tính chiến lược. Tuy nhiên việc hiểu và áp dụng những kiến thức, công cụ và kĩ thuật đó là rất tốt và cần thiết nhưng chưa đủ để quản lý một dự án có hiệu quả. Ngoài các kỹ năng chuyên môn về khu vực và nhu cầu quản lý chung cần thiết cho dự án, quản lý dự án hiệu quả đòi hỏi người quản lý dự án phải có các năng lực sau:

Tri thức (Knowledge): Đề cập tới những hiểu biết, kinh nghiệm của người quản lí dự án về việc quản trị dự án.

Hiệu quả(Perfomance): Là những gì mà người quản lý dự án có thể làm được để hoành thành mục tiêu của dự án dựa trên những kiến thức của họ.

Yếu tố cá nhân(Personal): Đề cập tới việc người quản lí dự án hành động như thế nào khi thực thi các hoạt động của dự án. Các yếu tố như thái độ làm việc, phẩm chất vốn có, khả năng lãnh đạo… những yếu tố mà có khả năng dẫn dắt đội dự án 

Quản lý dự án mang lại cho công ty giá trị gì  

Vai trò của người quản lý dự án mang lại cho công ty những lợi ích hữu hình như sau:

Người quản lý dự án là một chuyên gia mà công ty hoàn toàn có thể dựa vào: toàn bộ quy trình làm việc của dự án được quản lý  dưới sự giám sát và kiểm soát cẩn thận của giám đóc dự án và công ty không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì liên quan đến dự án

Là nhân viên có thể mang lại cho công ty doanh thu tài chính : nhờ công việc tuyệt vời của quản lý dự án và kỹ năng giao tiếp cao của họ, một khách hàng bình thường với một dự án duy nhất có thể trở thành khách hàng lâu dài thân thiện và được tiếp tục hợp tác thành công hơn nữa công việc

Là một loại nhà ngoại giao tuyệt vời trong công ty’  anh ấy luôn có khả năng giải quyết mâu thuẫn hoặc bất kỳ vấn đề có thể nghi vấn nào trong giai đoạn phát triển dự án. Người quản lý dự án co thể mang đến một bầu không khí thoải mái trong đội ngũ làm việc và trong toàn công ty giúp mọi người làm việc với năng suất cao và hiệu quả .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *